Fredrik Buchardt Werpen

Kontorleder / jurist

92 88 70 20

werpen@salomon-johansen.no

Utdannelse:

Cand. jur. Universitetet i Oslo 2002
Spesialfag: Garantirett og Petroleumskontrakter
Avhandling: Ugyldig tegning i aksje- og kommandittselskap

Praksis:

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2016
Selvstendig næringsdrivende, eiendomsutvikling og ulike prosjekter 2006-
Sparebanken Øst, depotsjef, 2005
Overformynderi/Kommuneadvokaten i Drammen, advokatfullmektig, 2002-2005
Wikborg, Rein & Co, trainee, 2002
Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for Sjørett, Universitetet i Oslo 1999-2000
Norse Securities ASA, vikariat, 1998

Publikasjoner:

  • Publisering av artikkel i Lov og rett nr. 10, 2001 (Ugyldig tegning i aksje- og kommandittselskap)
  • Publisering av artikkel i Lov og rett nr. 5-6, 2005 (Anskaffelser i «egenregi» og «kvasi-egenregi» fra interkommunale samarbeid)
  • Artikkel i Tidskrift for eiendomsrett nr. 1 2005 (Retten til å drive eiendomsmegling)
  • Juristkontakt nr. 6 2005 s. 39 – 41 (Uklar praktisering av institusjonskriteriet)
  • Juristkontakt nr. 2 2006 s. 32 – 33 (Utskriving av rusmiddelavhengige)