Helga Sophie Espedal Bocchetti

Advokat

915 44 033

bocchetti@salomon-johansen.no

 

Utdannelse:

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen 2009´

 

Praksis:

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS Drammen, advokat 2018 –

Protector Forsikring ASA, advokat 2016 – 2018

Protector Forsikring ASA, advokatfullmektig 2012 – 2016

Kriminalomsorgen Region Sør, juridisk rådgiver 2011 – 2012

Kriminalomsorgen, Drammen fengsel, juridisk rådgiver 2010 – 2011

NAV Forvaltning Oslo, Familie og Omsorg, førstekonsulent 2009 – 2010

 

Fagområder:

Familie, arv og skifte

Barnefordeling og samværssaker

Barnevern

Fast eiendom

Strafferett

 

Publikasjoner:

Masteroppgave: “På hvilke vilkår kan verdistigning på og avkastning av skjevdelingsmidler kreves skjevdelt?”