Kristin Kruse

Advokat

94 19 15 40

kruse@salomon-johansen.no

Utdannelse:

Advokatbevilling 2011
Master i rettsvitenskap, Uni Oslo 2008.
(Masteroppgave: “eierskifteforsikringsselskapers adgang til regress”)

Praksis:

Advokatfirmaet Salomon Johansen 2016 –
Egen praksis 2012 – 2016
Drammensadvokatene DA 2008 – 2011

Fagområder:

Økonomisk oppgjør ved skilsmisse/samlivsbrudd
Bo-oppgjør
Barnefordeling
Barnevern
Arv
Strafferett
Tvungent psykisk helsevern
Forsikringsrett