Leif Erlend Johannessen

Advokat

99 03 06 35

johannessen@salomon-johansen.no

Utdannelse:

Advokatbevilling 2015
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2007

Praksis:

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS 2012-
Sensor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 2010-
Sivilombudsmannen 2008-2012
Stipendiat, Stortingets utredningsseksjon 2007-2008
Vitenskapelig assistent, Senter for Europarett, Universitetet i Oslo 2007-2008

Fagområder:

Arbeidsrett
Bedriftsjus
Bolig- og eiendomsrett
Ekspropriasjon
Entreprise
Erstatningsrett
Kontraktsrett
Merverdiavgift
Offentlige anskaffelser
Familie, arv og skifte
Nav- og trygdesaker

Publikasjoner:

  • Nasjonale parlamenter i EU (Oslo: Universitetsforlaget, 2008)
  • Om lobbying (Stortingets perspektivserie 04/08)
  • Nasjonale parlamenters kontroll med europapolitikken (Stortingets perspektivserie 06/08)