Odd Kristian Johansen

Advokat / daglig leder

90 50 85 97

johansen@salomon-johansen.no

Utdannelse:

Cand. jur. Universitetet i Oslo 1992
Spesialfag: skatterett, garantirett og varemerkerett
Semesteremne NHH, økonomisk analyse

Praksis:

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2004
Generaladvokaten for Forsvaret
Toll- og avgiftsdirektoratet
Finansdepartementet

Fagområder:

Arbeidsrett
Bedrifts- og næringsrett
Bolig- og eiendomsrett
Ekspropriasjon
Enterprise
Erstatningsrett
Kontraktsrett
Offentlige anskaffelser
Plan- og bygningsrett