Ingrid Salberg Brekke

Advokatfullmektig

98 60 58 71

brekke@salomon-johansen.no

Utdannelse:

Master i rettsvitenskap, universitetet i Oslo 2016

Praksis:

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS 2016 –
Oslo statsadvokatembeter 2012-2016

Fagområder:

Strafferett
Barnevern
Utlendingsrett
Bolig og eiendom
Kontraktsrett
Erstatningsrett

Publikasjoner:

  • Masteroppgave: “Den nedre grensen for menneskehandel med tvangsarbeid som utnyttelsesformål. Særlig om grensen mot utilbørlig utnytting i utlendingsloven”.