Samantha Svenkerud McInerney

Advokatfullmektig

913 78 329

svenkerud@salomon-johansen.no

Utdannelse:

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2017

Praksis:

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS Drammen, advokatfullmektig 2018 –
Nordisk Institutt for Sjørett, sekretær 2013 – 2018
Advokatfirmaet Kragerud & Co, trainee 2015 – 2016
Flyktningstiftelsen, saksbehandler 2016

Fagområder:

Strafferett
Utlendingsrett
Barnerett
Tvungent psykisk helsevern
Bolig og eiendom

Publikasjoner:

Masteroppgave: “Psykotisk i handlingsøyeblikket – vilkår og beviskrav etter straffelovens § 20 første ledd bokstav b.”