Thomas Austad

Advokat

91 60 80 18

austad@salomon-johansen.no

Utdannelse:

Advokatbevilling 2015
Cand. jur. fra Universitetet i Oslo 2000

Praksis:

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS, Advokat – 2017
Deloitte Advokatfirma AS, Advokat 2013 – 2017
Skatt Sør, Underdirektør Innkreving 2013
Eneas Services AS/Eneas Energy AS, Juridisk direktør 2006 – 2013
Mirror Accounting AS, Senior skatterådgiver 2005 – 2006
Buskerud Fylkesskattekontor (Skatt Sør), Skattejurist 2002 – 2005
Buskerud Skattefogdkontor (Skatt Sør), Skattejurist 2001 – 2002
NAV Buskerud – Jurist 2000 – 2001

Fagområder:

Arbeidsrett
Selskapsrett
Kontraktsrett
Merverdiavgift/særavgifter
Familie, arv og skifte
Nav- og trygdesaker
Generell tvisteløsning
Prosedyre