Aktuelt

Ny advokat

Helga Sophie Espedal Bocchetti har begynt som advokat i Advokatfirmaet Salomon Johansen i Drammen. Hennes spesialområder vil være familie, arv og skifte, barnefordeling og samværsrett, barnevern, strafferett og fast eiendom,...

Ny advokatfullmektig

Samantha Svenkerud McInerney har begynt som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Salomon Johansen i Drammen. Hennes spesialområder er strafferett, utlendingsrett, barnerett, tvunget psykisk helsevern samt fast eiendom. Samantha er særlig opptatt av...

Ny artikkel i Forsvarets forum

I desemberutgaven av Forsvarets forum publiserte advokatfullmektig Bjørn Ove Blomholm Engelstad artikkelen “Skjult innskrenkning av veteranenes rettigheter?” Les artikkelen på fofo.no side 72 og 73 eller her.

Hege Salomon underviser

Advokat Hege Salomon underviser i dag blant annet om bistandsadvokatens rolle til studentene som følger “Seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv” ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold – Papirbredden – Drammen...

Erstatning til Gulskogen-offer

Advokat Thomas Benestad bistod de pårørende og Jaroslaw Jankowski etter brannen på Gullskogen i 2008. Saken er fremdeles aktuell. Les mer på nrk.no

Nye Moss jernbanestasjon

Advokatfirmaet Salomon Johansen følger utviklingen i arbeidet med endelig reguleringsplan for nye Moss jernbanestasjon, Sandbukta – Moss – Såstad. Reguleringsplanen ventes å bli vedtatt i kommunen mot sommeren 2016. Les...

“Hvor lite”

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS støtter kampanjen “Hvor lite skal du finne deg i?” Kampanjen skal gjøre folk mer oppmerksomme på vold i nære relasjoner og bidra til å forebygge denne...

Taxisjåfør frikjent av meddommerne

Uten tillit til taxinæringen vil særlig kvinners bevegelsesfrihet, og dermed livsutfoldelse, kunne begrenses. Advokatfullmektig Camilla Stranden Hunn bistod fornærmede i saken som gikk i Oslo tingrett i forrige uke, der...