Arbeidsrett

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår i arbeidstvister, både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.