Avskjed

Avskjed betyr at arbeidsforholdet avsluttes umiddelbart, uten oppsigelsestid, og er bare lovlig hvis arbeidstaker har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Er avskjeden urettmessig kan arbeidstaker få tilbake jobben, og ha krav på erstatning.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår arbeidstakere og arbeidsgivere i alle stadier.

En arbeidstaker som blir avskjediget har normalt krav på fri rettshjelp. Les om fri rettshjelp her.