Barnerett

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår foreldrene i alle saker etter barneloven.

I saker som gjelder barnerett bistår vi bl.a. med følgende:

  • Rådgivning knyttet til samvær, bosted og foreldreansvar
  • Avtaleløsninger om samvær, bosted og foreldreansvar
  • Midlertidige avgjørelser ved avtale eller domstolsbehandling
  • Midlertidige avgjørelser om bruksrett til bolig
  • Saker som gjelder flytting av barnet ut av landet
  • Bistand ved barnebortføring
  • Representasjon under forhandlinger, rettsmøter og hovedforhandling
  • Bistand med å innhente sakkyndige uttalelser

Send en henvendelse på vårt kontaktskjema med noen stikkord om saken, så vi du innen samme arbeidsdag bli kontaktet av en av våre barnerettsadvokater.

Saker etter barneloven omfattes av Fri rettshjelp dersom de økonomiske vilkår for inntekt og formue er oppfylt.