Barnerett

Barnefordelingssaker handler vanligvis om hvem som skal ha foreldreansvaret, hvor barnet skal bo og samværsrett. Hvis foreldrene ikke blir enige er første skritt mekling ved et kommunalt familievernkontor. Deretter mekling i domstolen, med bistand av en barnepsykolog, og til slutt rettssak, med endelig dom.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår i saker om foreldretvist og barnefordeling i alle stadier.

I saker om barnefordeling kan klient ha rett til fri rettshjelp hvis bestemte økonomiske vilkår er oppfylt. Les mer om fri rettshjelp her.