Barnevern

Barnevern er et rettsområde vi arbeider mye med. Barnevernet har rett og plikt til å gripe inn når et barn ikke får omsorgen det trenger. Vi anbefaler foreldre å kontakte advokat med en gang barnevernet har opprettet sak.

En sak starter normalt ved at barnevernet mottar en bekymringsmelding, og finner grunn til å undersøke videre. Barnevernet konkluderer med om det skal tilbys hjelpetiltak eller gjennomføres tvangstiltak. Tvangstiltak må godkjennes av fylkesnemnda eller retten.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS tilbyr bistand i alle barnevernssaker.

Barnevernssaker gir i stor utstrekning rett til fri rettshjelp for alle foreldre, og barn over 15 år. Les om fri rettshjelp her.