Baudžiamoji teisė

Dauguma nusikalstamų veikų yra numatytos baudžiamajame kodekse. Kituose įstatymuose taip pat yra straipsniai, kurie numato baudžiamąją atsakomybę. Nuo to momento, kai asmeniui pranešama apie įtarimą, asmuo įgyja teisę į laisvai pasirenkamą gynėją.

Gynėjas rūpinasi, kad policija, prokuratūra ir teismas nepažeistų kliento teisių ir laikytųsi visų baudžiamojo proceso įstatymų. Gynėjas turi klientui padėti įsigilinti į bylą ir pasirūpinti, kad šis suprastų, dėl ko jam iškelta byla. Tai padeda atskleidžiant bylos aplinkybes, naudingas klientui. Gali būti, kad reikės apklausti liudytojus, išsaugoti įrodymus, pateikti dokumentus policijai ir pan.

Advokatų kontora Salomon Johansen AS imasi ginti visų tipų baudžiamosiose bylose.

Daugumoje baudžiamųjų bylų priklauso nemokamas gynėjas. Susisiekite ir mes apsvarstysime Jūsų bylą.