Bedrifts- og næringsjus

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår bedrifter og næringsdrivende med alle typer juridiske saker, fra diskresjonær rådgivning, der bedriften ikke representeres utad av advokat, til større rettssaker.