Bruksrettigheter og servitutter

Det er svært vanlig at det knytter seg eldre eller nyere avtaler til bruken av fast eiendom. Typisk gjelder dette avtaler om å kjøre over en annens eiendom for å komme frem til sin egen, garasjerett, beiterett, strandrett eller fiskerett på en annens eiendom, og avtaler om båtplass. Det kan også være avtalt begrensning i utnyttelsen av eiendommen, et såkalt negativt servitutt. Bruksrettigheter kan også erverves ved hevd eller alderstids bruk.

Tvisten dreier seg om det foreligger en rettighet eller innholdet av rettigheten. Vi bistår også med å opprette en eller flere servitutter tilknyttet fast eiendom.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår i saker om bruksrettigheter og servitutter tilknyttet en eiendom.