Byggesaker

De fleste byggesaker er mot offentlige myndigheter, og da oftest mot kommunens plan- og bygningsmyndigheter. Det kan gjelde søknad i forbindelse med tiltak, som bruksendring av bolig, oppfylling av terreng og forstøtningsmurer, seksjonering eller dispensasjon fra reguleringsplan. Det er også naturlig å bruke advokat i forbindelse med klage på tiltak eller ved pålegg om riving eller endring.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår i alle stadier.