Bylos susijusios su Darbo ir socialinės rūpybos tarnyba (NAV) ir valstybiniu socialiniu draudimu

Valstybinio socialinio draudimo įstatymas yra įstatymas, kuriuo užtikrinamos asmens teisės. Jei besikreipiantis atitinka kokios nors paramos, kaip pvz. ligos pašalpos, profesinio reabilitavimo pašalpos ar nedarbingumo netekimo pensijos, skyrimo kriterijus, jis turi teisę į tokią paramą. Darbo ir socialinės rūpybos tarnyba kiekvieną dieną priima tūkstančius nutarimų. Ne kartą esame girdėję, kad Darbo ir socialinės rūpybos tarnyba padarė klaidą ir davė neigiamą atsakymą į prašymą, nors visi paramos prašymo kriterijai ir buvo išpildyti.

Advokatų kontora Salomon Johansen AS turi ilgametę patirtį ir kompetenciją sprendžiant valstybinio socialinio draudimo teisnius klausimus. Mūsų advokatai yra ne kartą bendravę su Valstybės ombudsmenu, kuris, atstovaudamas Parlamentą, kontroliuoja Darbo ir socialinės rūpybos tarnybą ir visą Valstybinio socialinio draudimo fondą. Mes galime padėti apsvarstant skundus Darbo ir socialinės rūpybos tarnybos priimtais nutarimais, tame tarpe ir kreipiantis į teismą. Vyriausia Darbo ir socialinės rūpybos tarnybos priimtų nutarimų apskundimo institucija yra Valstybinio socialinio draudimo teismas (Trygderetten), kur net 25 % visų bylų nutarimų pakeičiami ieškovo naudai. Tai rodo, kad skųstis apsimoka.

Paprastai Darbo ir socialinės rūpybos tarnybos priimti nutarimai gali būti skundžiami per šešias savaites. Skundžiant tiek Skundų instancijai prie Darbo ir socialinės rūpybos tarnybos (NAV Klageinstans), tiek Valstybinio socialinio draudimo teismui advokato išlaidos, jei finansinės teisminės pagalbos sąlygos yra išpildytos, gali būti padengtos valstybės.