Familievold

Familievold omfatter både fysisk og psykisk vold fra nærstående.

Dersom du har vært utsatt for familievold, har du rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige.

Barn som har vært utsatt for eller vitne til familievold regnes som fornærmet og har rett til egen bistandsadvokat. Gå til “Barn som voldsofre” for mer informasjon.

Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes interesser under etterforskningen og i en eventuell rettssak.

Under etterforskningen vil bistandsadvokaten følge opp politiets etterforskning av saken. Bistandsadvokaten skal også holde fornærmede fortløpende orientert om sakens utvikling og fremdrift. Videre kan bistandsadvokaten begjære besøksforbud eller søke om voldsalarm på vegne av fornærmede.

Etter fornærmedes ønske kan bistandsadvokaten utarbeide og fremme krav om erstatning i saken.