Håndverkertjenester

Håndverkertjenestesakene er i utgangspunktet regulert i avtalen mellom partene. Dessuten har Håndverkertjenesteloven betydelige regler som partene i bustadoppføringsavtalen ikke kan gjøre avtale i strid mot. Typiske problemstillinger i håndverketjenestesakene er:

  • er utførelsen i samsvar med vanlig byggeskikk?
  • er utførelsen i samsvar med forventet kvalitet?
  • hvilke tjenester er avtalt, og til hvilken pris?
  • er det grunnlag for å kreve pristillegg i forhold til et prisoverslag?
  • er det grunnlag for erstatning eller prisavslag?
  • kan håndverker utføre retting?
  • er kravet fremmet innen reklamasjonsfristene og foreldelsesfristene?

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår håndverkere og oppdragsgivere ved kjøp og salg av håndverkertjenester.

Det er vanlig at advokatutgifter til bistand i en håndverkertjenestetvist dekkes av innboforsikring.