Kitos nusikalstamos veikos

Bylose dėl lyties organų sužalojimo, draudimo lankytis savame būste arba draudimo lankytis savame būste pažeidimo Jūs turite teisę į valstybės apmokamą advokatą.

Jūs taip pat galite turėti teisę į nukentėjusio advokatą, jei Jums dėl nusikalstamos veikos buvo padaryta žymi fizinė ar psichinė žala.

Kitose bylose gali būti paskirtas nukentėjusio advokatas, jei byla yra ypatinga arba labai rimta, jei reikia atsižvelgti į bylos paliestų asmenų interesus ir todėl reikalinga juridinė pagalba. Yra siekiama išsiaiškinti tuos atvejus, kur advokato reikia dėl ypatingų bylos aplinkybių. Tai gali būti pavyzdžiui įkyrus persekiojimas arba sunkus smurtas, nors tai ir nėra smurto šeimoje atvejis.

Jei Jums teko patirti rimtą nusikalstamą veiką, Advokatų kontora Salomon Johansen AS siūlo nemokamą, neįpareigojantį pokalbį, kurio metu galėtų Jums patarti ar Jums reikalingas nukentėjusio advokatas.