Kitos žalos atlyginimas

Mes taip pat padedame klientams tokiose žalos atlyginimo bylose:

Žalos atlyginimas nesilaikant kontrakto:

Jei viena iš susitariusių šalių nesilaiko kontrakte numatytų įsipareigojimų, tai gali suteikti galimybę reikalauti žalos atlyginimo arba kainos sumažinimo.

Žalos atlyginimas ekspropriacijos atveju:

Tas, iš kurio buvo atimta nuosavybė arba teisė, pavyzdžiui dėl tiesiamo kelio, paprastai turi teisę į kompensaciją.

Neteisėtas baudžiamasis persekiojimas:

Asmenys, kurie buvo neteisėtai persekiojami baudžiamojoje byloje, turi teisę į žalos atlyginimą.