Lønnskrav

Et lønnskrav oppstår når arbeidsgiver ikke betaler lønn, eller arbeidstaker og arbeidsgiver er uenige om lønnen. Ved konkurs kan arbeidstaker ha krav på lønn fra NAV Lønnsgaranti.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår arbeidstakere og arbeidsgivere i alle stadier.

En arbeidstaker kan ha krav på å få dekket advokatutgiftene fra NAV Lønnsgaranti eller via fri rettshjelp. Les om fri rettshjelp her.