Meistrų paslaugos

Meistrų paslaugų bylos iš esmės reguliuojamos šalių sutartimis. Be to Meistrų paslaugų įstatyme yra nurodytos svarbios taisyklės, kurių privalo laikytis šalys, pasirašydamos sutartį. Tipinės problemos meistrų paslaugų ginčytinais atvejais yra šios:

• ar darbas atliktas laikantis bendrų statybos taisyklių?
• ar darbas atliktas taip kokybiškai, kaip buvo tikėtasi?
• dėl kokių paslaugų ir kokių kainų buvo susitarta?
• ar yra pagrindas reikalauti papildomo apmokėjimo, kai galutinė kaina viršija sąmatinę?
• ar yra pagrindas reikalauti turtinės žalos atlyginimo arba kainos sumažinimo?
• ar meistras gali pataisyti trūkumus?
• ar reikalavimas pateiktas iki skundų pateikimo termino ir senaties terminų pabaigos?

Advokatų kontora Salomon Johansen AS padeda meistrams ir darbdaviams perkant ir parduodant meistro paslaugas.

Paprastai advokato išlaidas už pagalbą civiliniame ginče dėl meistro paslaugų padengia nuosavas namų turto draudimas.