Mirusiojo artimieji

Tie, kurie dėl kitų padarytos nusikalstamos veikos neteko artimųjų, gali turėti teisę į nukentėjusio advokatą. Tai galioja tiek ikiteisminio policijos tyrimo metu, tiek teisminio bylos nagrinėjimo metu. Sąvoka mirusiojo artimieji apima sutuoktinius, sugyventinius, vaikus ir tėvus.

Bylose, kur kas nors jaunesnis nei 18 metų mirė dėl padarytos nusikalstamos veikos, atsakingas už vaiko globą asmuo turi teisę į nukentėjusio advokato paskyrimą. Nukentėjusio advokatas gali būti paskirtas ir mirusio artimiesiems, jei yra kokios nors ypatingos aplinkybės.

Nuketėjusiojo advokatas atstovaus nukentėjusiojo(ios) interesus ikiteisminio tyrimo metu ir, jei byla bus perduota teismui, teisminio bylos nagrinėjimo metu.

Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusiojo advokatas seks policijos atliekamą tyrimą. Nukentėjusiojo advokatas taip pat informuos nukentėjusį(ią) apie bylos ikiteisminio tyrimo eigą ir pažangą. Taip pat nukentėjusiojo advokatas, atstovaudamas nukentėjusį(ią), gali kreiptis dėl draudimo bendrauti paskyrimo arba prašyti skirti nukentėjusiam(iai) saugos signalizacijos įrenginį.

Pageidaujant nukentėjusiam(iai) nukentėjusio advokatas gali paruošti ir pateikti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo reikalavimą.