Nabotvister

En nabotvist dreier seg vanligvis om problemer forbundet med sjenanse ved en naboeiendom. Dette kan være mindre ting, som uenighet om trær eller gjerder, til større saker, som strid om grenser og bruksrettigheter.

Advokatkontoret Salomon Johansen AS bistår i alle stadier.