Oppsigelse

Terskelen for å kunne si opp en ansatt er høy. Er oppsigelsen usaklig eller arbeidsgiver ikke har fulgt formkravene, er den ugyldig. Arbeidstaker kan da ha krav på erstatning. Det er viktig å være klar over at det gjelder enkelte korte frister for å kunne påberope seg feil ved en oppsigelse.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår arbeidstakere og arbeidsgivere i alle stadier.

Ved oppsigelse har arbeidstaker normalt krav på fri rettshjelp. Les om fri rettshjelp her.
Ved saker om lønnskrav, kan det også finnes dekningsmuligheter for arbeidstaker.