Personskade og erstatning

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS erstatningsavdeling har flere advokater som er spesialister i erstatningsrett, og som har arbeidet med personskadesaker i mange år. Våre spesialister har arbeidserfaring fra forsikringsselskaper e.l., og vi bistår klienter i bl.a. trafikkskadesaker, yrkesskadesaker/yrkessykdomssaker, pasientskadesaker og voldsoffererstatningssaker.