Vurderer du politianmeldelse?

Dersom du har vært utsatt for seksuelle overgrep, familievold, menneskehandel, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller ønsker besøksforbud i eget hjem, har du rett til gratis møte hos advokat. Bistandsadvokaten vil gi deg informasjon om saksgangen i en straffesak samt gi deg veiledning dersom du vurderer å politianmelde forholdet. Advokaten har taushetsplikt, og et møte hos advokat medfører ingen forpliktelse til å gå videre med saken.

Dersom du velger å politianmelde forholdet, har du rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige. Bistandsadvokaten kan hjelpe deg med å ta kontakt med politiet og bli med ved anmeldelsen av forholdet.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS tilbyr et kostnadsfritt uforpliktende møte for å gi deg råd og veiledning dersom du har vært utsatt for en alvorlig straffbar handling og vurderer politianmeldelse. Dette gjelder også dersom du er usikker på om det du har blitt utsatt for er straffbart.