Prekyba žmonėmis

Prekyba žmonėmis – žmonių išnaudojimas prostitucijos forma arba kitom seksualinio išnaudojimo formom, prievartiniam darbui arba prievartinėms paslaugoms teikti, tame tarpe elgetavimui, karinei tarnybai užsienio šalyje arba organų pašalinimui, naudojant prievartą, smurtą, piktnaudžiaujant to asmens padėtimi arba pažeidžiamumu. Prekybos žmonėmis aukomis gali būti bet kas, nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, tautybės, etninės priklausomybės ar priklausymo kokioms nors kitoms grupėms.

Jei Jūs esate prekybos žmonėmis auka, turite teisę i valstybės apmokamą nukentėjusio advokatą.

Nuketėjusiojo advokatas atstovaus nukentėjusiojo(ios) interesus ikiteisminio tyrimo metu ir, jei byla bus perduota teismui, teisminio bylos nagrinėjimo metu.

Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusiojo advokatas seks policijos atliekamą tyrimą. Nukentėjusiojo advokatas taip pat informuos nukentėjusį(ią) apie bylos ikiteisminio tyrimo eigą ir pažangą. Taip pat nukentėjusiojo advokatas, atstovaudamas nukentėjusį(ią), gali kreiptis dėl draudimo bendrauti paskyrimo arba prašyti skirti nukentėjusiam(iai) saugos signalizacijos įrenginį.

Pageidaujant nukentėjusiam(iai), nukentėjusio advokatas gali paruošti ir pateikti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo reikalavimą.

Nukentėjusiojo advokatas gali padėti nukentėjusiam(iai) nuo prekybos žmonėmis kreipiantis dėl laikino leidimo gyventi suteikimo.