Priverstinė santuoka

Priverstinė santuoka yra santuoka, kai, naudojant smurtą, laisvės suvaržymą, neteisėtą spaudimą arba kokį nors kitą neteisėtą elgesį arba grasinant tokiu neteisėtu elgesiu, asmuo priverčiamas susituokti. Taip besielgiantys asmenys vykdo nusikaltimą, kuris užtraukia baudžiamąją atsakomybę.

Jei Jūs sutuokti prievarta, Jūs turite teisę į nukentėjusiojo advokatą, apmokamą valstybės lėšomis.

Nuketėjusiojo advokatas atstovaus nukentėjusiojo(ios) interesus ikiteisminio tyrimo metu ir, jei byla bus perduota teismui, teisminio bylos nagrinėjimo metu.

Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusiojo advokatas seks policijos atliekamą tyrimą. Nukentėjusiojo advokatas taip pat informuos nukentėjusį(ią) apie bylos ikiteisminio tyrimo eigą ir pažangą. Taip pat nukentėjusiojo advokatas, atstovaudamas nukentėjusį(ią), gali kreiptis dėl draudimo bendrauti paskyrimo arba prašyti skirti nukentėjusiam(iai) saugos signalizacijos įrenginį.

Pageidaujant nukentėjusiam(iai) nukentėjusio advokatas gali paruošti ir pateikti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo reikalavimą.