Psichikos sveikatos apsauga

Yra naudojamos šios prievartinės psichikos sveikatos apsaugos priemonės: prievartinis gydymas hospitalizuojant, prievartinis gydymas nehospitalizuojant ir prievartinis stebėjimas.

Prievartinis gydymas gali būti taikomas tik esant tam tikroms sąlygoms. Nutarimą dėl prievartinio gydymo arba prievartinio stebėjimo galima apskųsti kontrolės komisijai ir pacientas turi teisę į advokato pagalbą. Advokatas tokiu atveju apmokamas valstybės lėšomis.

Kontrolės komisija nagrinėja skundus dėl nutarimų dėl prievartinio gydymo pradėjimo, tęsimo ir nutraukimo. Komisija turi išsiaiškinti, ar įvykdyti reikalavimai, leidžiantys skirti prievartinį gydymą psichiatrijos įstaigoje. Jei komisija nusprendžia, kad jie nėra įvykdyti, pacientas turi būti išrašytas iš ligoninės.

Skundžiantis nutarimu dėl prievartinio stebėjimo arba prievartinio hospitalizavimo užbaigimo komisijos vadovas gali nuspręsti, kad nutarimo vykdymas būtų atidėtas skundo nagrinėjimo laikotarpiui.

Advokatų kontora Salomon Johansen AS gali padėti Jums skundžiantis nutarimu dėl prievartinio gydymo psichiatrijos įstaigoje pradėjimo, tęsimo ir nutraukimo. Mes galime Jums padėti pasiruošti susitikimui su Kontrolės komisija ir padėti skundo nagrinėjimo metu. Advokatui tokiu atveju apmokama valstybės lėšomis.