Seksualinis išnaudojimas

Žaginimu laikomi ne tik tie atvejai, kai vartojamas smurtas arba prievarta, bet ir kai auka, būdama dėl vienos ar kitos priežasties bejėgiškoje būklėje, nesugeba pasipriešinti. Ši sąvoka apima tiek lytinius santykius, tiek kitokius lytinės aistros tenkinimo būdus. Kėsinimasis išžaginti taip pat užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Jei Jūs nesate tikras(a), ar tai, ką jūs patyrėte, buvo seksualinis prievartavimas, nukentėjusiojo advokatas galės jums patarti.

Bylose dėl vaikų seksualinio išnaudojimo nereikia įrodinėti, kad buvo naudojamas smurtas ar prievarta, kadangi vaikai nėra kompetentingi pritarti ar nepritarti seksualiniams santykiams. Tas pats galioja, jei tai padaręs asmuo, siekdamas lytinių santykių, pasinaudojo savo tarnybine padėtimi.

Jei Jūs buvote seksualiai išnaudojamas(a), Jūs turite teisę i valstybės apmokamą nukentėjusio advokatą.

Nuketėjusiojo advokatas atstovaus nukentėjusiojo(ios) interesus ikiteisminio tyrimo metu ir, jei byla bus perduota teismui, teisminio bylos nagrinėjimo metu.

Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusiojo advokatas seks policijos atliekamą tyrimą. Nukentėjusiojo advokatas taip pat informuos nukentėjusį(ią) apie bylos ikiteisminio tyrimo eigą ir pažangą. Taip pat nukentėjusiojo advokatas, atstovaudamas nukentėjusį(ią), gali kreiptis dėl draudimo bendrauti paskyrimo arba prašyti skirti nukentėjusiam(iai) saugos signalizacijos įrenginį.

Pageidaujant nukentėjusiam(iai) nukentėjusio advokatas gali paruošti ir pateikti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo reikalavimą.