Skifte

Ved samlivsbrudd mellom ektefeller eller samboende skal det normalt skje et økonomisk oppgjør mellom partene. Mange har avtalt på forhånd hvordan det økonomiske oppgjøret skal gjennomføres. Allikevel er det mange som ikke har en slik avtale. Reglene for det økonomiske oppgjøret er forskjellig for ektefeller og samboende.

For ektefeller har vi ekteskapslovens regler, hvor hovedregelen er lik deling av felleseie. Det finnes imidlertid flere unntak for dette, slik som skjevdeling, vederlagskrav, særskilte rett til enkelte eiendeler/verdier mv.

For samboere er hovedregelen at hver enkelt beholder de eiendeler en eier, og har ansvaret for egen gjeld. Det kan imidlertid reises flere spørsmål knyttet til dette. Hvem er i realiteten eier av de forskjellige eiendeler. Hva er verdien på disse? Hvordan skal gjelden fordeles mellom partene?

Mange av problemene ved et samlivsbrudd kan unngås ved avtaler om formuesordninger både for ektefeller og samboende.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår med utarbeidelse av avtaler for å forebygge problemer ved det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd. Vi bistår også ved privat- og offentlig skifte ved samlivsbrudd.

I saker om samlivsbrudd har man krav på fri rettshjelp dersom gitte økonomiske vilkårene er til stede. Les mer om fri rettshjelp her.