Smurtas šeimoje

Smurtu šeimoje laikomas tiek fizinis, tiek psichinis smurtas, patirtas iš artimų žmonių.
Jei Jums teko patirti smurtą šeimoje, Jūs turite teisę i valstybės apmokamą nukentėjusio advokatą.

Vaikai, kuriems šeimoje teko patirti arba stebėti tokį smurtą, laikomi nukentėjusiais ir turi teisę į savo nuosavą nukentėjusio advokatą. Daugiau informacijos rasite skyrelyje „Vaikai – smurto aukos“.

Nuketėjusiojo advokatas atstovaus nukentėjusiojo(ios) interesus ikiteisminio tyrimo metu ir, jei byla bus perduota teismui, teisminio bylos nagrinėjimo metu.

Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusiojo advokatas seks policijos atliekamą tyrimą. Nukentėjusiojo advokatas taip pat informuos nukentėjusį(ią) apie bylos ikiteisminio tyrimo eigą ir pažangą. Taip pat nukentėjusiojo advokatas, atstovaudamas nukentėjusį(ią), gali kreiptis dėl draudimo bendrauti paskyrimo arba prašyti skirti nukentėjusiam(iai) saugos signalizacijos įrenginį.

Pageidaujant nukentėjusiam(iai) nukentėjusio advokatas gali paruošti ir pateikti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo reikalavimą.