Sužalojimai, užtraukiantys civilinę atsakomybę ir sužalojimai laisvalaikiu

Kartais galima pateikti reikalavimą atlyginti žalą neatsargiam fiziniam ar juridiniam asmeniui arba jų draudimo bendrovei. Kaip pavyzdžius galima paminėti namo savininką, kuris gali būti atsakingas už tai, kad slidus šaligatvis nebuvo pabarstytas arba nuo stogo nepašalinti ledo varvekliai, gyvūnų savininkas gali būti atsakingas, jei gyvūnas ką nors sužalojo ir t. t. Ar tikrai yra pagrindas reikalauti žalos atlyginimo priklauso nuo kiekvieno atskiro atvejo aplinkybių, tame tarpe ar buvo pažeistas įstatymas/teisinis aktas/normalaus elgesio normos, kokia rizika, kad kas nors gali būti sužalotas, ar buvo galima pasirinkti kitą veikimo galimybę ir pan. Jei sąlygos žalos atlyginimo reikalavimui yra įvykdytos, galima reikalauti atlyginti turėtas/būsimas išlaidas, turėtas/būsimas prarastas darbines pajamas ir pablogėjusią gyvenimo kokybę.

Jei Jūs susižalojote laisvalaikiu ir turite asmeninį ar kolektyvinį draudimą, galite turėti teisę gauti žalos atlyginimą.

Paskambinkite mums neįpareigojančiam pokalbiui.