Turto padalijimas

Paprastai iširus santuokai arba išsiskyrus sugyventiniams šalys pasidalija bendrą turtą tarpusavyje. Daugelis jau iš anksto būna susitarę, kaip turtas bus dalijamas. Bet gan daug žmonių nėra sutarę tokių dalykų. Sutuoktiniams ir sugyventiniams galioja skirtingos turto padalijimo taisyklės.

Sutuoktiniams galioja santuokos įstatymo taisyklės, kurios remiasi lygiu bendros sutuoktinių nuosavybės padalinimu. Tuo pat metu egzistuoja ne viena šios taisyklės išimtis, kaip kad nukrypimas nuo lygių dalių principo, teisė reikalauti kompensacijos, ypatingos teisės į tam tikrą turtą ir pan.

Sugyventiniams galioja pagrindinė taisyklė, kad kiekvienam iš jų lieka asmenine nuosavybe pripažįstamas turtas ir kiekvienas iš jų atsako už savas skolas. Tačiau tuo pat metu kyla nemažai klausimų. Kuriam iš sugyventinių realiai priklauso tam tikra nuosavybė? Kokia yra tos nuosavybės vertė? Kaip skola turi būti pasidalinta tarp partnerių?

Daugumos iš šių problemų galima išvengti iš anksto susitariant dėl turto padalijimo tiek sutuoktiniams, tiek sugyventiniams.

Advokatų kontora Salomon Johansen AS padeda ruošiant sutartis, kurios padėtų vėliau, skyrybų atveju, išvengti problemų dalijant turtą. Mes taip pat padedame dalijantis turtą skyrybų atveju tiek privačiai, teik teismo keliu.

Bylose dėl skyrybų advokato lėšos, jei finansinės teisminės pagalbos sąlygos yra išpildytos, gali būti padengtos valstybės. Daugiau apie nemokamą teisinę pagalbą galite pasiskaityti ….