Tvister ved kjøp og salg av bolig

En tvist ved kjøp og salg av bolig oppstår når kjøper mener at boligen ikke oppfyller forventningene selger ga ved kjøpet. Vanligvis gjelder dette skjulte mangler eller at selger har unnlatt å opplyse om viktige forhold. Aktuelle krav overfor selger vil være erstatning, prisavslag, heving eller retting.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår kjøpere og selgere.

Det er vanlig at advokatutgiftene dekkes av innboforsikringen.