Vaikai – smurto aukos

Vaikai, kurie patyrė smurtą arba stebėjo smurtą šeimoje, daugumoje atvejų turi teisę į nuosavą nukentėjusio advokatą.

Vaikai iki 16 metų, kurie turės duoti parodymus baudžiamojoje byloje, paprastai yra apklausiami teisminėje apklausoje vieno policijos pareigūno, kuris yra įgijęs specialų išsilavinimą. Paprastai teisminės apklausos atliekamos specialiose tam skirtose valstybinėse įstaigose – Vaiko namuose.

Nuketėjusiojo advokatas atstovaus nukentėjusiojo(ios) interesus ikiteisminio tyrimo metu ir, jei byla bus perduota teismui, teisminio bylos nagrinėjimo metu.

Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusiojo advokatas seks policijos atliekamą tyrimą. Nukentėjusiojo advokatas taip pat informuos nukentėjusį(ią) apie bylos ikiteisminio tyrimo eigą ir pažangą. Taip pat nukentėjusiojo advokatas, atstovaudamas nukentėjusį(ią), gali kreiptis dėl draudimo bendrauti paskyrimo arba prašyti skirti nukentėjusiam(iai) saugos signalizacijos įrenginį.

Pageidaujant nukentėjusiam(iai) nukentėjusio advokatas gali paruošti ir pateikti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo reikalavimą.