Varemerke

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår med å søke om varemerkeregistrering for varer og tjenester.

Det gis beskyttelse for firmanavn, produktnavn og logo. Det kan registreres tegn, ord, ordforbindelser, navn, logo, figurer, bilder, bokstaver, tall, emballasje, lyd og bevegelser.