Vartojimo teisės ir servitutai

Parastai naudojantis nekilnojamu turtu, jo naudojimui galioja senos ir naujos sutartys. Tipiški tokių sutarčių pavyzdžiai yra sutartis važiuoti per kito nuosavybę norint patekti į savo nuosavybę, garažo teisė, ganiavos teisė, kranto teisė ar žvejybos teisė kito asmens nuosavybėje ir sutartys dėl vietos laivo švartavimui. Taip pat kai kuriose nuosavybėse yra sutartimis užfiksuoti tam tikri nuosavybės naudojimo apribojimai, taip vadinami neigiami servitutai. Naudojimo teisės gali būti įgyjamos ir remiantis nusistovėjusia tvarka arba ilgalaikiu naudojimu.

Civiliniai ginčai paprastai kyla dėl tam tikros teisės egzistavimo arba tos teisės turinio. Mes taip pat padedam nustatant vieną ar kelis servitutus, susijusius su nekilnojamu turtu.

Advokatų kontora Salomon Johansen AS padeda bylose dėl teisės į nuosavybę įgyvendinimo ir servitutų, susijusių su ta nuosavybe, nustatymo.