Voldtekt i utlandet

Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling i utlandet, vil det oppstå en rekke praktiske og juridiske utfordringer. Advokatfirmaet Salomon Johansen AS har lang erfaring i å bistå ofre som har vært utsatt for f. eks. voldtekt i utlandet.

En av våre advokater kan vurdere dine muligheter for å få fri rettshjelp.

Vi vil kunne ta kontakt med lokalt politi, ambassade, tolk og påtalemyndigheten i landet der den straffbare handlingen ble begått. Ved en eventuell rettssak kan advokaten bli med som juridisk rådgiver og støtteperson.

Vi kan også bistå i sak om voldsoffererstatning.