Žalos atlyginimas

Tas, kam padaroma žala nusikaltimo metu, paprastai turi teisę į žalos atlyginimą. Tuo pasirūpinti yra viena iš nukentėjusiojo advokato pareigų.

Žalos atlyginimo reikalavimas priklauso nuo to, kokią ekonominę žalą patyrė arba patirs nukentėjęs dėl konkretaus padaryto nusikaltimo. Kartais reikalaujama atlyginti turėtas išlaidas, prarastas pajamas, neturtinę žalą, žalą dėl stipriai sutrikdytos sveikatos, netekto darbingumo ir, gal būt, žalą dėl prarasto išlaikytojo.

Neturtinės žalos atlyginimas (oppreisning) yra atlygis už neturtinę žalą, taip vadinamus „nemalonumus ir skausmą“. Neturtinės žalos atlyginimas turi kompensuoti nukentėjusiam tą pažeminimą ir nemalonius išgyvenimus, kuriuos šiam teko patirti. Norint prisiteisti neturtinės žalos atlyginimą nereikia pateikti dokumentų dėl patirtos turtinės žalos.

Žalos dėl sutrikdytos sveikatos atlyginimas (menerstatning) yra atlygis už pablogintą gyvenimo kokybę. Tokio atlyginimo galima reikalauti tuomet, kai ekspertas ištyrė nukentėjusiojo sveikatos būklę ir pripažino, kad sveikatos sutrikdymas yra nepagydomas ir nukentėjusiam buvo pripažintas mažiausiai 15 % medicininis invalidumas, kilęs dėl tos nusikalstamos veikos.

Nukentėjusiojo žalos atlyginimo reikalavimas daugumoje atvejų išieškomas iš nusikaltimą padariusio asmens, dažniausiai bylos nagrinėjimo metu.

Jei baudžiamoji byla bus nutraukta, galima kreiptis dėl žalos atlyginimo į žalos smurto aukoms atlyginimo fondą (voldsoffererstatning). Taip yra todėl, kad baudžiamojoje teisėje įrodymams yra keliami daug griežtesni reikalavimai, nei žalos atlyginimo teisėje. Daugiau informacijos apie žalos atlyginimą smurto aukoms galite rasti
www. voldsoffererstatning.no

Nors Jūs ir neturite teisės į nukentėjusio advokatą, gali būti, kad Jūs turite teisę į nemokamą teisinę pagalbą kreipiantis dėl žalos, nukentėjus nuo smurto. Mes siūlome nemokamą, neįpareigojantį pokalbį, kurio metu galėtume aptarti šį klausimą ir, gal būt, padėtume kreiptis dėl nemokamos teisinės pagalbos.

Reiktų atkreipti dėmesį, kad visiems žalos atlyginimo reikalavimams galioja senaties laikas. Jei Jūs norėtumėte sužinoti, ar Jūs turite teisę į žalos atlyginimą, būtų protinga apsilankyti pas advokatą, kad jis galėtų įvertinti bylą ir duotų atsakymą.