Žalos smurto aukoms atlyginimas

Tas, kuris nukenčia nuo nusikalstamos veikos, paprastai gali nusikaltimą padariusiam asmeniui arba žalos smurto aukoms atlyginimo fondui (Kontoret for voldsoffererstatning) pateikti reikalavimą atlyginti žalą. Dažniausiai reikalaujama atlyginti turėtas išlaidas, prarastas darbo pajamas, neturtinę žalą (už patirtus nemalonumus, fizinį skausmą, pažeminimą ir t. t.), už pablogėjusią gyvenimo kokybę (menerstatning) ir, tam tikrais atvejais, už maitintojo praradimą.

Jei asmuo buvo stipriai sužalotas, buvo seksualiai išnaudojamas, jam teko iškentėti smurtą šeimoje arba priverstinę santuoką, dažniausiai toks asmuo turi teisę į nukentėjusio advokatą. Nukentėjusiojo advokatas padės parašyti pareiškimą dėl nusikalstamos veikos policijai, padės ikiteisminio tyrimo metu, bylos teisminio nagrinėjimo metu, jei byla pasieks teismą, ir kreipiantis dėl turtinės žalos ir žalos atlyginimo smurto aukoms. Nukentėjusiųjų advokatų darbą apmoka teismai.

Jei nusikalstama veika buvo padaryta iki 1975.01.01, galima svarstyti galimybę kreiptis dėl kompensacijos (rettferdsvedelag , anksčiau bilighetserstatning). Tai yra valstybinės kompensacijos tvarka tiems, kuriems itin nepasisekė ir/arba kur dėl to galima kaltinti valdžią.

Mes turime ilgametę patirtį padedant klientams visoje šalyje. Vienas iš mūsų advokatų yra paskirtas pastoviu Oslo apylinkės ir Borgarting apeliacinio teismo nukentėjusio advokatu. Mes laikomės konfidencialumo. Paskambinkite mums nemokamam ir neįpareigojančiam pokalbiui.

Informacinė atmintinė apie žalos atlyginimą nukentėjusiems nuo smurto ir seksualinio išnaudojimo…