Hege Salomon underviser

Advokat Hege Salomon underviser i dag blant annet om bistandsadvokatens rolle til studentene som følger “Seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv” ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold – Papirbredden – Drammen Kunnskapspark.

Hege - undervisning