Nemokama teisinė pagalba

Nemokama teisinė pagalba yra advokato pagalba, kuri dalinai ar pilnai apmokama valstybės. Nemokama teisinė pagalba apima tiek juridines rekomendacijas, tiek nemokamą pagalbą teisminio bylos nagrinėjimo metu, tai yra nemokama pagalba bylose, kurios nagrinėjamos teisme.

Kokio tipo bylose galite gauti nemokamą teisinę pagalbą?

Bylų, kuriuose galite gauti nemokamą teisinę pagalbą, pavyzdžiai yra šeimos bylos, kai kurio tipo skundų dėl Darbo ir socialinės rūpybos tarnybos priimtų nutarimų bylos, žalos atlyginimas ką nors sužalojus, būsto nuomos sutarties nutraukimas/iškeldinimas iš būsto, atleidimas iš darbo ir prašymas dėl žalos smurto aukoms atlyginimo. Kitokiose bylose nemokama teisinė pagalba suteikiama išimtiniais atvejais. Jei Jūs turite draudimą, kuris atlygina juridinės pagalbos išlaidas, dažniausiai Jūs neturite teisės į nemokamą teisinę pagalbą.

Pajamų ir turto riba

Kai kuriuose bylose Jūs turite teisę į nemokamą teisinę pagalbą neatsižvelgiant į tai, kiek Jūs uždirbate ar kiek turite turto. Kitose bylose tam, kad Jums būtų suteikta nemokama pagalba, Jūsų pajamos turi būti mažesnės, nei pajamų riba, nurodytos teisinės pagalbos įstatyme. Atskirais atvejais Apskrities viršininko komisija ar teismai gali padaryti išimtį.

Paspauskite teisinės pagalbos kalkuliatorių (Rettshjelpkalkulatoren) (….), kad galėtumėte pažiūrėti, ar turite teisę į nemokamą teisinę pagalbą.

Išskaita

Jei Jums suteikiama nemokama pagalba, paprastai Jūs turite sumokėti savo dalį. Tose bylose, kur nemokama teisinė pagalba skiriama nepriklausomai nuo pajamų ir turimo turto, nereikia mokėti savo dalies. Jei Jūsų metinės pajamos prieš atskaičiuojant mokesčius mažesnės nei 100 000 NOK, Jums taip pat nereikia mokėti savos dalies.