Ny advokat

Helga Sophie Espedal Bocchetti har begynt som advokat i Advokatfirmaet Salomon Johansen i Drammen. Hennes spesialområder vil være familie, arv og skifte, barnefordeling og samværsrett, barnevern, strafferett og fast eiendom, men hun påtar seg også oppdrag innen andre rettsområder. Helga Sophie ønsker å utgjøre en forskjell og er særlig opptatt av å hjelpe andre mennesker som er i en sårbar eller vanskelig situasjon i livet. Hun har 9 års arbeidserfaring innenfor ulike rettsområder, hvorav de siste 6 årene har hun jobbet med forsikring og fast eiendom. Hun har også arbeidet med strafferett og straffegjennomføring da hun var ansatt i Kriminalomsorgen og skrev sin masteroppgave innenfor familieretten, som nå vil være ett av hennes hovedfelt.