Priser

Prisene på våre advokattjenester finner du her.

Du kan ha krav på dekning av advokatutgifter via fri rettshjelp eller gjennom forsikring. I personskadesaker dekkes ofte advokatutgifter av forsikringsordninger eller ansvarlig forsikringsselskap. I straffesaker kan både fornærmede og tiltalte ha rett til å få dekket juridisk bistand fra retten. Alle våre advokater vil undersøke hvorvidt du kan få dekket din advokatbistand.

Du kan undersøke om du kan ha krav på fri rettshjelp ved å klikke deg inn på
Kalkulator for fri rettshjelp” eller ta direkte kontakt med vårt kontor.