Prisoversikt

Veiledende timepris for advokater er fra kr 1.600,- til kr 2.000,- eks. mva (kr 2.000,- til kr 2.500,- inkl. mva), avhengig av advokatens erfaring og spesialkompetanse, samt sakens art, kompleksitet og resultat. Pris er 1250,- eks. mva for advokatfullmektig (1.562,50 mva). Timepris og øvrige vilkår avtales ved oppstart. Oppdraget anses som akseptert fra vår side ved utsendelse av oppdragsbekreftelse.